Casa Verde Fotovoltaice 2024

Formular de înscriere

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Ce putere instalată v-ar interesa?

Finanțare de 30.000 de Lei pentru sistemele fotovoltaice și baterii

   Creşte finanţarea pentru programul Casa Verde Fotovoltaice. Statul vrea să dea acum 30.000 de lei pentru ca beneficiarii să-şi poată instala nu doar sistemul fotovoltaic, ci şi o baterie de stocare a energiei. Noul program ar putea să înceapă din iulie, a declarat ministrul Mediului. Între timp, tot mai mulţi românii trec la energia verde, încurajaţi de scăderea chiar şi cu 40 la sută a preţurilor.

Mircea Fechet, ministrul Mediului:

„Nu avem de ales. Foarte mulţi beneficiari se află în situaţia în care, în loc să se bucure de panourile fotovoltaice, se trezesc scoşi din reţea, pentru că există o supraîncărcare a reţelei electrice.

O sumă rezonabilă de la care pornim e cea de 10.000 de lei, cel puţin. Asta înseamnă să creştem valoarea finanţării de la 20.000 la cel puţin 30.000, pentru un sistem de panouri şi acumulatori. „

În ceea ce privește firmele instalatoare, acestea vor fi aceleași ca și anul trecut, iar deschiderea unei noi sesiuni de acreditare va fi evaluată în funcție de numărul de solicitări primite. Cu peste 800 de companii deja acreditate, Casa Verde 2024 se anunță a fi un program de succes. Cei înscriși în Casa Verde 2023 vor beneficia de lucrările în curs de derulare, putându-se bucura în curând de panouri fotovoltaice pe acoperișul lor.

Documente necesare la înscriere Casa verde 2024

Dacă solicitantul este persoană fizică, documentele care trebuie încărcate în aplicația informatică a AFM sunt:

  • Cererea de finanțare, completată integral prin tehnoredactare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ghid, semnată de solicitant sau de împuternicitul acestuia;
  • Actul de identitate al solicitantului, valabil la data înscrierii în aplicație;
  • Împuternicirea notarială, în situaţia în care cererea de finanţare este semnată de către altcineva decât solicitantul;
  • Actul de identitate al persoanei împuternicite, valabil la data înscrierii în aplicație;
  • Certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație;
  • Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație;
  • Extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte dreptul de proprietate al solicitantului asupra imobilului construcţie deservit de sistemul de panouri fotovoltaice pentru care se solicită finanţarea;